Glas

Achtergrond

Digitale groene vingers

Binnen het IDC-digitaal telen, bij GreenQ Improvement Centre in Bleiswijk, start een tweejarige proef naar het op afstand onder controle kunnen houden van de teelt.

Met de toename van grote tuinbouwondernemingen met meerdere vestigingen, en teeltbegeleiding van buitenlandse glastuinbouwbedrijven, groeit de behoefte aan het digitaal op afstand kunnen meekijken en teelttechnisch aansturen van locaties.

Controle-ruimte

Daartoe is bij het Innovatie- en Demonstratie Centrum 'Digitaal telen' bij GreenQ Improvement Centre een afdeling ingericht vol met sensoren en bijvoorbeeld plantwegers. Een teeltmanager en een consultant bepalen in het eerste jaar de teeltstrategie en aansturing in de proefafdeling. Die wordt vergeleken met de voorgestelde teeltstrategie van twee mensen in een nabijgelegen control-room, die niet in de kas komen, maar puur op basis van binnenkomende meet-data en foto's van het gewas bepalen welke instellingen zij in die teelt zouden hanteren. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van gewasmodellen. De aangeleverde meetgegevens komen zowel van sensoren als uit de klimaatcomputer, en worden aangevuld met handmatige metingen (zoals kopdikte, internodie-lengte, etc.)

Op afstand aansturen

Nadat is bepaald en geëvalueerd waar en waarom verschillen optreden tussen het kas-team en het digitale adviesteam, en hoe dit verder gelijk getrokken kunnen worden, wordt de aansturing in het tweede jaar van de proef omgedraaid. Dan vindt de actieve teeltregeling daadwerkelijk plaats vanuit de control-room, en dienen de groene vingers in de kas als controle en vergelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.