Glas

Achtergrond

Veel minder Spaanse tomaten en komkommers

In de eerste helft van oktober lag de tomatenproductie tussen 40 en 50 procent lager dan in dezelfde periode van vorig jaar. De komkommerproductie was in oktober 25 tot 30 procent lager dan vorig jaar, meldt de landbouwafdeling van de regering van Andalusië.

De oorzaak voor het vertraagd op gang komen van het Spaanse seizoen ligt in de bijzonder hoge temperaturen in augustus en september. In tomaat leidde de hoge nachttemperaturen tot zettingsproblemen bij vooral trostomaten en losse tomaten van de niet-long-life rassen. Hoewel in week 43 de meeste tomatenbedrijven in Almería in productie waren, lag het productievolume nog steeds lager dan in 2013. De vroeg geplante komkommerteelten hadden ook last van de hitte waardoor veel vruchten aborteerden. Daarnaast is er bij komkommer een lichte verschuiving van areaal naar latere plantingen: minder in augustus, meer in september en oktober.
Aubergine is zoals gewoonlijk merendeels half augustus geplant en de productieverloop is grotendeels gelijk aan vorig seizoen. Van courgette is er in augustus wel minder aangeplant. Door in september te planten hopen telers pas in november met grote volumes op de markt te komen omdat de laatste jaren de prijs later in het seizoen gunstiger was.

Groter areaal paprika

Paprika is het enige product waarvan in de eerste weken van oktober meer werd aangevoerd dan vorig jaar. Vooral rode paprika (type Lamuyo en geblokt) was al vroeg in grotere hoeveelheden op de markt. Het merendeel wordt in deze periode op de binnenlandse markt verkocht. Paprika wordt al veel eerder geplant, het vroegst in hoger gelegen delen van Almería waar de nachten minder warm zijn. Daardoor hadden de hoge temperaturen van augustus minder effect op de eerste zetting. Bovendien is het areaal paprika met 5 tot 10 procent uitgebreid, met name bij de vroege plantingen in juni. Het areaal middelvroege plantingen is gelijk gebleven, het areaal late plantingen is licht afgenomen, meldt de landbouwdienst van Andalusië.

Hoge prijzen

De lagere beschikbaarheid van Spaans product, gecombineerd met lagere eigen producties, vertaalde zich in Nederland en België in een betere prijsvorming bij tomaat en uitzonderlijk hoge prijzen bij komkommer. Zeker wanneer veel verkocht werd op basis van dagprijzen, kon de middenprijs van 2014 nog wat worden opgekrikt. BelOrta meldt dat de middenprijs van losse tomaten over de eerste tien maanden van dit jaar hoger ligt dan vorig jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.