Glas

Achtergrond laatste update:7 jan 2016

Prima te telen met alleen leds

Uit proeven bij Wageningen UR Glastuinbouw blijkt dat het prima mogelijk is om tomaten te telen met alleen LED-belichting.

Een combinatie van LED-belichting en diffuus glas leverde in een gewasproef met tomaat 37 procent energiebesparing op, dankzij een slim lichtplan en 20 procent minder belichtingsuren. Ondanks de 6 procent lagere totale lichtsom van zonlicht plus led-groeilicht, verschilde de productie slechts minder dan een procent met de Son-T armaturen in de referentie-afdeling.

Ongeveer de helft van de als elektriciteit bespaarde energie moest wel als extra warmte in de kas gebracht worden om gemiste stralingswarmte van Son-T te compenseren.

Licht afstemmen op gewasbehoefte

Dat de besparende maatregelen nauwelijks een negatief effect hadden op de productie, komt mogelijk door een verbeterde lichtverdeling onder het diffuse kasdek, een betere lichtdoordringing van LED-licht in het gewas, en het gericht naar gewasbehoefte belichten.

Tussen de afdeling met LED-topbelichting met diffuus glas en de afdeling met Son-T met helder glas waren geen verschillen waar te nemen in bladgrootte, lichtonderschepping, fotosynthese, vruchtkwaliteit of houdbaarheid.

CO2 blijft beter op peil

Er hoefde minder geventileerd worden vanwege een lagere warmteproductie van de belichtingsinstallatie. Hierdoor kon er bijna 20 procent minder CO2 gedoseerd worden voor een gelijke CO2-concentratie.

Of registreer je om te kunnen reageren.