Glas

Achtergrond

Meer ruimte op Franse markt

Frankrijk zal in de tweede helft van dit jaar volgens onderzoekers van de Franse dienst Agreste minder tomaten produceren voor de eigen versmarkt. Het gaat om enkele procenten, maar de daling is voelbaar op een markt waar ruimte lijkt voor import.

Met uitzondering van het Zuidwesten van Frankrijk bleef dit voorjaar ook ­gemiddeld over alle departementen de productie achter. Bovenop een licht gekrompen teelt-areaal van vier procent lagen de productievolumes in maart en april ook nog net onder verwachting. Verder was in Frankrijk het matige weer richtinggevend op de afzetmarkt met een te lage instralingswaarde om veel tomaten te produceren en de vraag te stimuleren. Alleen in het Zuidwesten zorgde voldoende instraling voor een productiegroei van zelfs 7,5 procent. Deze telers konden dus goed profiteren van de krapte op de tomatenmarkt.

Voorjaarsprijs

De marktonderzoekers van Agreste zagen een heel behoorlijke prijs ontstaan voor de Franse telers met een lichte inzinking in maart en april, al was deze maar mild. Vanaf de tweede helft van april zette ook in Frankrijk het voorjaar in en kwam prijsherstel doordat de vraag op gang kwam. Daarbij komt de diversificatie die snel doorzet in Frankrijk met juist meer soorten met hogere toegevoegde waarde.

Wat opvalt aan de Franse tomatenprijzen is de gunstige seizoensstart. Ten opzichte van 2005 is de prijsindex boven de 150 punten voor de maanden maart en april. Tijdens de piek van het productieseizoen (juni tot september) kruipt de prijs overigens naar of onder de honderd punten, dat betekent dat ook in het hoogseizoen de Franse teelt er niet in slaagt een structureel betere marktprijs te realiseren, ondanks Franse maatregelen zoals bijvoorbeeld het vermelden van de inkoopprijs in de winkel.

Import

Frankrijk leunt meer op import van tomaten bij een licht dalende tomatenproductie. Dat blijkt eveneens uit de cijfers van de Franse dienst Agreste. Frankrijk importeert meer tomaten, terwijl dit jaar wordt uitgegaan van een daling van het glasareaal van vier procent in met name het Zuidoosten van Frankrijk. Marokko is met meer dan 300.000 ton tomaten de hofleverancier voor Franse consumenten. Frankrijk haalt daarmee meer tomaten van buiten de EU-grens dan van EU-landen.
Op basis van de Franse cijfers winnen de Nederlandse tomaten de laatste jaren terrein in Frankrijk. De import uit Nederland groeide naar 41.000 ton in 2012 (34.000 ton de jaren ervoor). Maar een nadere analyse weerspreekt die trend. Volgens marktanalist Jan Kees Boon blijkt uit Nederlandse cijfers dat in 2012 de uitvoer van Nederlandse tomaten juist was gedaald naar Frankrijk.

Koude teelt

Frankrijk heeft een kleine 2.000 hectare tomatenteelt onder glas, waarvan eenderde koude teelt is. Het land is, inclusief een beperkt deel open grond, een even grote tomatenproducent als Nederland. Beide landen hebben een aandeel van vijf procent van de Europese productie, berekende Agreste.

De Franse glasteelt tomaten is vooral in het Zuidoosten gesitueerd met 795 hectare glas. Dat was volgens Agreste nog 818 hectare in 2012. Verder is Normandië een gekende tomatenregio met een productie van meer dan 160.000 ton.

Of registreer je om te kunnen reageren.