Glas

Achtergrond

Financieringen Rabo in glas krimpen

Het totale bedrag dat Rabobank aan financieringen heeft uitstaan bij Nederlandse glasgroentetelers is in 2012 met 243 miljoen euro teruggelopen. Tegelijkertijd is het spaarvolume bij diezelfde klanten met 14 miljoen euro gegroeid.

Volgens sectormanager tuinbouw Cor Hendriks is het financieringsvolume in de glasgroenteteelt vooral gedaald door het uitblijven van investeringen. Voor het derde achtereenvolgende jaar is het aantal hectares nieuwe kassen beperkt gebleven tot rond de 100 hectare, terwijl op een totaal areaal van 10.000 hectare kassen eigenlijk jaarlijks 500 hectare gebouwd zou moeten worden.

Tegelijkertijd hebben de telers wél geld gevonden om hun aflossingen te kunnen blijven doen. Dat levert een daling van het financieringsvolume op van 3,54 miljard euro in 2011 naar 3,29 miljard euro in 2012. Ook is er weer iets aan de spaarrekeningen toegevoegd. Hendriks: “Daarbij gaat het om de liquide middelen, die tuinders als een buffer achter de hand houden voor onvoorziene tegenvallers. Maar het gaat om een kleine stijging, en dan ook nog ten opzichte van slechte Ehec-jaar 2011.”

 

Financierings- en spaarvolume glasgroentetelers (x mln euro)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Spaarvolume 462.00 488.00
571.00
462.00
547.00
604.00
502.00
516.00
Financieringsvolume
2032.00 2302.00 2906.00 3348.00 3673.00 3535.00 3526.00 3293.00

 

Bron: Rabobank

Of registreer je om te kunnen reageren.