Glas

Achtergrond

Gewasgroei optimaliseren met plantgewicht

Door het plantgewicht te vergelijken met andere teeltfactoren kan de plantontwikkeling geanalyseerd worden.

In de stand bij Paskal Systems hangt een eenvoudige plantweger waaraan een stengel wordt opgehangen. Door enkele tientallen van deze weegunits per hectare op te hangen, onstaat een goed beeld van de plantgroei in de kas. De wegers geven eens per 20 minuten de gewichtsveranderingen draadloos door aan de computer. Die verzend de data, samen met de gegevens uit de klimaatcomputer, door naar een server. Deze analyseert de gegevens, en legt verbanden tussen de stengelgewichtgroei (met automatische gewichtscorrectie bij oogsten en bladplukken) en de overige klimaatfactoren.

Via de grafieken met de groeicurves over 24 uur kan bijvoorbeeld bekeken worden waar de relatie tussen wateropname en verdamping uit balans is. De wegingen bieden ook de mogelijkheid om verschillende teeltmaatregelen in een kas toe te passen, en te kijken welke het meest positieve effect op de gewasgroei hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.