Glas

Achtergrond

Kansen paprika beter te benutten

Nederlandse telers weten nu nog onvoldoende voordeel te trekken uit de stijgende vraag naar paprika.

Tijdens een terugblik op vijftig jaar paprikateelt in Nederland, georganiseerd door P8, gaf sector manager tuinbouw Cor Hendriks van Rabobank Nederland zijn visie op de paprikamarkt. Daarbij bleek de populariteit van paprika te groeien, met een stijgende consumptie. Meer dan de helft van de huishoudens in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk eet wekelijks paprika.

De import in Duitsland steeg de laatste zeven jaar met 15 procent en in het Verenigd Koninkrijk zelfs met 40 procent. De Nederlandse paprikasector weet hiervan helaas niet te profiteren. De export naar het Verenigd Koninkrijk blijft min of meer stabiel en Duitsland laat de laatste vier jaar zelfs een daling te zien. Spanje weet wel op de groeimarkt in te springen. De export vanuit Spanje naar deze landen laat wel een duidelijke stijging zien. Ook in groeimarkt Oost-Europa speelt Nederland een ondergeschikte rol.

Marktpositie niet uit te nutten

Hendriks verbaast zich er over dat Nederland in de periode van mei tot en met september absoluut marktleider is in de paprikaproductie, terwijl de sector niet in staat is om een goede marktprijs te realiseren. "we zitten onszelf in de weg."

Hij voorziet een koude sanering van de paprikateelt als telers niet in staat is meer regie te krijgen over het eigen product in de keten. "Er is meer samenwerking nodig, zowel horizontaal als verticaal, dan we de laatste jaren tentoongesteld hebben. Er moet meer gebeuren dan alleen een verdere volumekrimp van het areaal in Nederland." De vernieuwing in de afzet blijft beperkt. "Paprika is qua marketingconcepten blijven steken bij de stoplichten."

Vijftig jaar paprika

Voorzitter Thijs Jasperse van de P8 gaf een korte indruk van de geschiedenis van de paprikateelt en de succesvolle introductie van dit mooie product, met soms spectaculaire groeipercentages over een aantal jaren. In het hoogtij-jaar 2009 werd er 360.000 ton geproduceerd. Ook in de paprikateelt sloeg de schaalvergroting toe. Waar eens 800 telers een areaal van rond de 1.000 hectare beteelden, zijn er nu nog slechts 230 tot 240 telers met in totaal 1.300 hectare.

Thema's uitwerken

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse paprikateelt kregen twee jonge paprikatelers een eerste exemplaar uitgereikt van een kookboek dat ter gelegenheid van dit jubileum was samengesteld. De aanwezigen discussieerden met elkaar hoe de Nederlandse paprikasector een goede toekomst voor zichzelf kan veilig stellen. Later zullen deze en nieuwe ideeën in kleiner verband verder uitgewerkt worden, binnen de thema's consument, retail, gewas en techniek.

Of registreer je om te kunnen reageren.