Glas

Achtergrond

Zoeken naar teeltsysteem komkommer

In de zoektocht om het bedrijfsrendement te verbeteren, kijken komkommertelers naar de mogelijkheden van diverse teeltsystemen om de productie en kwaliteit verder te verbeteren.

De hogedraadteelt breidt uit, geeft teeltadviseur Ruud van Amersfoort van Horti-Consult aan tijdens een door LTO Groeiservice georganiseerde komkommerbijeenkomst in Bleiswijk. Volgend jaar schat hij het areaal in op ongeveer 80 hectare. Met name grootschaliger bedrijven lijken deze keus te maken, om de organisatie van de teelt beter hanteerbaar te houden. Een aantal bedrijven kiest daarbij voor één lange hogedraadteelt, bijvoorbeeld van 10 februari tot augustus, in combinatie met een teelt van 12 tot 13 trossen smaaktomaatjes. Zo niet, dan worden twee hogedraadteelten geplant, waarvan de teelt steeds later in juli begint. Er kan dan direct op 2,4 stengels per vierkante meter gestart worden, zodat in september niet meer teruggekopt hoeft te worden (vanaf 2,8 stengels/m2). Dit achterwege blijven van kopwerkzaamheden verkleint ook de kans op Botrytis.

Vier keer telen

Meerdere telers denken ook aan vier keer telen per jaar. Met name een zomerteelt is bij drie keer telen al snel te lang, waarbij het op het eind lastig is om de vruchtkwaliteit op een voldoende hoog niveau te houden. Met vier teelten per jaar verschilt de productie weinig van een hogedraadteelt, terwijl de arbeidsbehoefte een stuk lager kan liggen.

Getopte plant

Het toepassen van tussenplantingen bij drie-keer-telers blijft stabiel. Het tussenplanten wordt vaak toch als te hectisch ervaren, en het is lastig om het jonge gewas stevig genoeg weg te zetten om de teelt lang genoeg vol te houden. Wat er aan extra voordeel behaald kan worden met het oude gewas, wordt makkelijk weer grotendeels ingeleverd op de jonge planting, zodat alle inspanningen nauwelijks beloond worden.

Daarom is er eerder belangstelling bij telers waar te nemen voor een hogere stengeldichtheid, met gebruik van getopte planten. Van een getopte plant die wat ouder bij de plantenkweker vandaan komt, valt eerder te snijden. Een plant van een groeikrachtig ras met weinig neiging tot te lange komkommers lijkt het best geschikt om op twee stengels geteeld te worden. En voor een succesvolle toepassing moet er bereidheid zijn om zorg aan vruchtdunning te geven.

Of registreer je om te kunnen reageren.