Glas

Achtergrond

Behoorlijke daling olieprijs

De olieprijzen maakten de afgelopen twee weken een behoorlijke daling. De prijs van een vat Brent-olie daalde ongeveer 3 EUR naar ruim 90 €/vat.

In dollars was die daling nog groter, van 124 naar 118 $/vat. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat de dollar in waarde toenam ten opzichte van de euro. De voornaamste factor die de daling van de olieprijs verklaart, is de situatie in Iran. Het afgelopen weekend werden in Istanbul gesprekken gevoerd tussen Iran en de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Deze gesprekken zouden op 23 mei een vervolg moeten krijgen. Er is nog niets opgelost, maar het feit dat er überhaupt gepraat wordt is voldoende voor neerwaartse druk op de olieprijs.
Wat daarnaast opvalt is dat de spread in EUR tussen (Europese) Brent-olie en (Amerikaanse) WTI-olie het laagste punt in ruim twee maanden heeft bereikt. Een vat Brent-olie kost nu nog een kleine EUR 14 meer dan een vat WTI-olie. Twee weken geleden was dit verschil nog EUR 21. De oorzaak hiervoor ligt vooral in het feit dat het vertrouwen in de Europese economie de voorbije veertien dagen behoorlijk onder druk stond. Met name Spanje speelde hierbij – middels moeizame obligatieveilingen en slecht macro-economisch nieuws – een hoofdrol. Deze zorgen zullen nog wel enige tijd aanhouden, ook al kwam het IMF op dinsdag 17 april met positief bijgestelde mondiale groeiverwachtingen. Volgens deze laatste cijfers zal de eurozone in 2012 met 0,3% krimpen, terwijl de Amerikaanse economie met 2,1% groeit.

Gasprijs volt olieprijs
Ook op de gasmarkt zien we dat er nog altijd weinig vertrouwen is in het herstel van de economie. Dit vertaalt zich in de aanhoudende situatie van contango: de prijzen voor 2013 liggen (vlak) boven die voor 2014. Dit wordt – onder andere – veroorzaakt door weinig vertrouwen in de economische groei op termijn.
We zien dus dat de gasprijs de olieprijs nadrukkelijk volgt, zoals dat eigenlijk al maanden het geval is. Dit is deels bij gebrek aan betere informatie; aangezien er weinig factoren zijn die de gasmarkt specifiek richting geven, wordt de gasmarkt vooral een vertaling van de oliemarkt. Die daalde dus net de olieprijs in EUR zo’n 3%, onder invloed van de macro-economische berichten.
De spotprijs voor gas is daarentegen juist licht gestegen. Hier speelden twee voorname factoren een rol. Enerzijds was het kouder dan gebruikelijk, wat zorgde voor een hogere vraag en dito prijs. Door het bewolkte weer viel de opbrengst van wind- en zonne-energie tegen, wat de vraag naar gas voor de productie van elektriciteit ook deed stijgen. Anderzijds komen er aan het einde van de week vier LNG-schepen aan in de UK, wat het aanbod doet verruimen en neerwaartse druk op de prijs zet. Deze twee factoren samen hielden elkaar dus bijna in balans, het resultaat was een kleine stijging. Als het weer tegen het einde week weer milder wordt zou dat, in combinatie met de LNG-aanvoer, ruimte kunnen geven voor een prijsdaling.

Stabiele elektriciteitsprijzen
De elektriciteitsprijzen zijn al maanden erg stabiel en bewegen sinds september 2011 binnen een bandbreedte van ongeveer 4 EUR, tussen 51 en 55 €/MWh. Medio september 2011 hebben we voor het laatst een baseloadprijs van boven de 55 €/MWh gezien, sindsdien is de trend vooral zijwaarts en heel licht dalend.
De voorbije twee weken passen in dat plaatje. Gevangen tussen twee contrasterende invloeden bewogen de termijnprijzen lichtjes omlaag, maar toch vooral opzij. De dalende prijzen van olie, gas en kolen zorgden voor neerwaartse druk op de elektriciteitsprijs. Aan de andere kant steeg de prijs voor CO2-emissierechten juist. Dit gebeurde onder druk van verschillende EU-leden die meldden dat de prijs van CO2 omhoog zou moeten. Met de huidige prijzen is het systeem van emissierechten nauwelijks motivatie voor het actief verlagen van CO2-uitstoot, betogen ze. Overigens daalt de Europese uitstoot van CO2 wel, maar dat komt door de crisis en niet door energiebesparingsmaatregelen. Deze onrust op het gebied van de emissierechten gaf opwaartse druk op de termijnprijzen voor elektriciteit. Het effect van deze twee bewegingen samen was dus een lichte daling.
De spotprijzen waren traditiegetrouw laag gedurende het paasweekend en stegen daarna weer. Dit gebeurde vooral onder invloed van het koude weer. Hierdoor lag de vraag hoog en de productie in met name Duitsland – doordat er weinig zon was – vrij laag. Inmiddels is het weer wat harder gaan waaien, wat enige ruimte omlaag kan creëren voor de spotprijs.


Bron: Powerhouse

Foto

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.