Glas

Achtergrond

Effectiever spuiten met hulpstoffen

Tijdens een gewasgezondheidsdag, georganiseerd door LTO Groeiservice, LLTB, Mertens en Botany, werd onder andere ingegaan op kansen voor hulpstoffen om de effectiviteit van gewasbespuitingen te verbeteren.

Hans de Ruiter van hulpstoffenleverancier SURfaPLUS gaf op de gewasgezondheidsdag aan dat zijn bedrijf daar tot daar tot nu  vooral ervaring mee heeft in de sierteelt en niet of nauwelijks in de groenteteelt.  Hij verwacht echter dat ook daar een verbeterde opname van middelen (door het blad of door een te bestrijden insect) te bereiken is. Bladnatperiodes of waterhoeveelheden per hectare hoeven met een geschikte toevoeging van hulpstoffen minder lang te zijn om toch voldoende werking te garanderen. Fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen voegen hulpstoffen vaak niet standaard toe, omdat deze specifiek zijn voor de toepassing of de hoeveelheid gebruikt water per hectare.

Regelgeving
Tijdens de bijeenkomst kwam de waterhoeveelheid met betrekking tot de regelgeving eveneens ter sprake. Nu geeft een etiket een beperking van het aantal toe te passen behandelingen in een teelt. In de praktijk wordt soms echter meer water gebruikt dan volgens de etiketaanduiding, voor een beter spuitresultaat. Hierdoor komt er ook meer werkzame stof op het gewas. Als er straks registratieverplichtingen komen voor de hoeveelheid toegepaste werkzame stof, met controle op de maximale toegestane hoeveelheid daarvan per teelt, zou dat in sommige teelten wel eens lastiger kunnen worden met oog op een afdoende gewasbescherming.

Nog veel vragen
Tijdens een rondleiding bij Botany in Horst-Meterik werd ook een klimaatcel voor led-proeven in een meerlagenteelt bezocht. Verschillen in lichtkleuren tijdens de plantopkweek bleken sterk bepalend voor de ontwikkeling van de jonge planten. Die wordt daarmee beter stuurbaar naar het gewenste planttype voor een teler. Lastig blijft dat elk gewas en ras weer anders reageert op bepaalde combinaties van lichtkleur. De opkweek kan ook flink versneld worden in opkweekcellen met led-licht. Onderzoeker en plantfysioloog Hendrik-Jan van Telgen gaf aan dat er nog maar beperkte kennis aanwezig is over wat lichtkleuren in de teelt voor invloed kunnen hebben.

Minder meeldauw
Kortgolvig UV-B- en UV- licht beschadigt DNA en kan daarmee schimmels en andere ziekteverwekkers aanpakken bij directe contactwerking. Korte nachtinterrupties van 5 minuten per nacht met UV-licht bleken bijvoorbeeld de mate van een meeldauwaantasting van 70 naar 10 procent te reduceren. Langere belichtingsperiodes hadden nog meer effect, maar dit had schade aan het gewas tot gevolg.

Desoriëntatie
Bij insecten kan het ontbreken van natuurlijke UV-straling desoriëntatie veroorzaken. Zo bleek bij blokkering de populatieopbouw en verspreiding van perzikluis minder. In Israëlisch onderzoek bleken populatieniveaus van plagen onder gele schaduwnetten lager dan onder rode of zwarte netten.

Effecten van rood en verrood licht op plagen zijn niet bekend. Bij het tomatenmozaïekvirus in paprika is wel vastgesteld dat verminderd blauw licht in combinatie met rood en verrood licht minder kolonies opleverde. Verder zou er een indirect effect van lichtkleuren op ziektes en plagen kunnen zijn, doordat de bladstructuur verandert. Met nauwelijks blauw licht worden bladeren bijvoorbeeld veel dunner. Welke invloed dit heeft op belagers is echter nog onbekend. Ook naar een verandering van de hoeveelheid afweerstoffen in bladeren onder invloed van lichtkleuren is nog nooit goed gekeken. Bij het in de hand houden van plagen zou ook eens goed gekeken moeten worden of er misschien aangepaste (effectievere) kleuren van vangplaten (traditioneel geel of blauw) nodig zijn onder led-licht om de effectiviteit daarvan te waarborgen.

Effectieve combinatie
In de proefkassen was ook een lopende meeldauwproef met Enzicur in tomaat te zien. Eerder onderzoek toonde al aan dat de curatief werkende Enzicur heel goed scoort in combinatie  met langer preventief werkende chemische middelen (soms 10 tot 25 procent beter effect dan met de afzonderlijke middelen). Als Enzicur eenmaal is opgedroogd, is de werking voorbij.

Lange nawerking
Syngenta was in een andere proef bezig met een nieuw meeldauwmiddel dat het bedrijf volgend jaar op de markt hoopt te brengen. De resultaten in komkommer zijn veelbelovend. Ook drie weken na de laatste behandeling was het gewas nog grotendeels vrij van meeldauw, waar de effectiviteit van veel gangbare middelen vrij snel wegzakt na behandeling.

Foto

  • Onder leds valt de gewasontwikkeling te versnellen.

  • De diverse lichtkleuren geven ook de mogelijkheid om de gewasontwikkeling te sturen.

  • Met het aangeboden lichtspectrum is beter het gewenste type plant neer te zetten.

  • Beoordeling op meeldauw in een spuitproef.

  • Het natuurlijke meeldauwmiddel Enzicur blijkt effectief te combineren met preventief werkende chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.