Glas

Achtergrond laatste update:8 jun 2010

Voorkom komkommerbontvirus

Op diverse bedrijven door het gehele land is inmiddels weer komkommerbontvirus gevonden.

Op bedrijven waar komkommerbontvirus is geconstateerd is het zaak om te proberen de aantasting zo beperkt mogelijk te houden. Allereerst is een snelle signalering belangrijk. Instrueer het personeel, zodat zij aangetaste planten herkennen. Indien dit niet mogelijk is zal het hele bedrijf nauwgezet gecontroleerd moeten worden op de aanwezigheid van virus. Verwijder aangetaste planten zo lang dit er niet al te veel zijn. Markeer paden, waarin aantasting gevonden is en oogst deze apart; met apart fust en aparte karren. Gebruik tijdens de oogst magere melk of hot-knives om verspreiding van het virus te voorkomen. Werk liefst van twee kanten naar de aangetaste paden toe. Markeer matten waar aangetaste planten op hebben gestaan, zodat deze later (samen met de druppelaars) vervangen kunnen worden.

Voor bedrijven, die nog geen bontvirus hebben, is het van belang om de hygiëne regels op het bedrijf nauwgezet in acht te nemen. Nu het druk is op de bedrijven wil dit nog wel eens verslappen, terwijl het juist nu belangrijk is! Laat niemand toe in de kas zonder beschermende kleding! Zorg dat ontsmettingsbakken of -matten vochtig blijven. Zie er op toe dat (los) personeel in schone kleding op het bedrijf komt of verstrek bedrijfskleding.

Ewoud van der Ven, DLV Plant

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.