Glas

Achtergrond

Eigen stekproductie aardbei

De meeste doorteelten onder glas zijn inmiddels geruimd. Op een aantal bedrijven wordt een stekkenteelt in de kas geplaatst voor eigen stekproductie.

Gezien het koude voorjaar is het zaak om voldoende vaart op het gewas te houden om op het moment van snijden voldoende stek te hebben hangen. Streef voor deze teelt een etmaal van 17°C na.


Uitlopers nalopen

Met de wisseling van buiten naar binnen breekt er nog wel eens uitloper of zijn er uitlopers die op de grond in het water gehangen hebben en ondertussen besmet zijn geraakt met Phytophthora. Loop daarom alle uitlopers kritisch na en verwijder verdachte uitlopers. Snij deze voor de ‘knoop’ af zodat er weer een nieuwe uitloper op die plaats kan verder gaan.


Zwavelverdampers

Veel planten zijn behandeld via de CATT methode en behoren daarom voor 99% vrij te zijn van spint en mijt. Met de overgang van buiten naar binnen kan ook meeldauw nog een rol spelen. Laat daarom de zwavel verdampers zoveel mogelijk meedraaien, ververs of vul regelmatig de zwavel aan en maak gebruik van een ramen dichtblok tussen 0.00 – 03.00 uur. Daarnaast zoveel mogelijk de luchting aan de windzijde gesloten houden, als dit leidt tot te hoge kastemperaturen (> 28-30°C).Voor de rest is een extra controle op luis – wants en rupsen noodzakelijk.


Voeding

Controleer het voedingsschema nog eens op extra spoorelementen en het weglaten van ammonium in het schema. Streef vanaf nu naar een EC-som van 3,2 mS welke per week 0,2 mS verhoogd mag worden om op moment van snijden een optelling van 4,0 – 4,5 mS gerealiseerd te hebben, dit voor voldoende groeikracht in de stekken.


Marcel Beekers, DLV Plant

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.