Glas

Achtergrond

Grotere kans op spint in tomaat

Met droger en warmer weer in het vooruitzicht wordt de kans dat er een eerste spintaantasting in het tomatengewas wordt gevonden steeds groter.

Indien de spintplekken op tijd worden gevonden, kan er met succes met een aantal biologische oplossingen worden gewerkt. Allereerst kan het zo zijn dat er Macrolophus (al eerder uitgezet dit seizoen) bij de plek zit. Vaak is de eigen populatie nu niet groot en krachtig genoeg om in actie te komen. De populatie kan versterkt worden met Macrolophusnimfen (Mirical-N). De nimfen hebben nog geen vleugels en kunnen dus niet wegvliegen. De Macrolophus moet op de bladeren met spint worden uitgezet, waarna ze meteen beginnen met het opeten van de spint.
 

Roofmijten

Daarnaast kunnen ook roofmijten een belangrijke rol spelen in het bestrijden van spint. Wanneer 2 à 3 weken achter elkaar een koker Phytoseiulus persimilis (Spidex) per haard wordt uitgezet, zal dat (zeker in combinatie met Macrolophus) ervoor zorgen dat de spintdruk afneemt. Wanneer de spintdruk zover is afgenomen dat er bijna niks meer te eten is, dan zal langzaam de populatie roofmijten afnemen. De Macrolophusnimfen zijn ondertussen al volwassen geworden en zullen verder hun bijdrage leveren aan de totale Macrolophuspopulatie in de tomatenkas.

Rem Feltiella

Wanneer de spintpopulatie te sterk dreigt toe te nemen, dan kan een krachtige rem in de vorm van Feltiella acarisuga (Spidend) worden ingezet. Deze galmug vliegt rond en zet zijn eieren af bij hogere spintpopulaties. De larven van de galmug eten de spint.

Zowel Feltiella als Phytoseiulus zijn erg gevoelig voor zwavel. Houd hier rekening mee wanneer er zwavelverdampers aan staan.

 

Bespuitingen

Bij een grote volveldse aantasting van het tomatengewas door spint wordt het voor de biologische bestrijders erg moeilijk om de spint te stoppen en zal er een oplossing moeten worden gezocht in (een aantal) bespuitingen.


Door: Koppert Biological Systems

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.