Glas

Achtergrond laatste update:21 mei 2010

Paprika/aubergine spint

Op steeds meer paprika- en auberginebedrijven wordt de eerste spint gesignaleerd.

Ruim in eerste instantie de spint pleksgewijs op en zet rond de spintplek de roofmijt Phytoseiulus persimilis uit. Worden er meerdere haardjes spint verspreid over het bedrijf gevonden dan wordt het tijd om een volveldse introductie met Phytoseiulus uit te voeren. Voor een goede biologische bestrijding van spint moet worden uitgegaan van 8- 12 roofmijten per m2, afhankelijk van de stand van het gewas en het weer.

Als aanvulling op de Phytoseiulus kan er ook nog gebruik worden gemaakt van de galmug Feltiella acarisuga. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Feltiella, moet daar wel met het zwavelgebruik rekening mee worden gehouden. Ook de combinatie Feltiella en Amblyseius swirkii wil wel eens problemen geven, omdat de eieren van Feltiella ook op het menu van Amblyseius swirkii staat.

Jeroen Zwinkels, DLV Plant

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.