Glas

Achtergrond laatste update:21 mei 2010

Komkommer

Veel bedrijven hebben in de afgelopen weken overgeplant of zullen dit in de komende weken doen.

Op het einde van de teelt komt op vrij veel bedrijven wat Mycosphaerella voor. In de nieuwe teelt zal hier veel aandacht aan besteed moeten worden om problemen in deze teelt te voorkomen. Probeer het oude gewas zo netjes mogelijk uit te ruimen en zorg dat zo min mogelijk gewasresten in de kas achterblijven.

Klimaatsturing
Het kasklimaat in de nieuwe teelt bepaalt echter voor een groot deel of er aantasting optreedt. Zorg dat het gewas ’s morgens vroegtijdig op temperatuur is en lucht, afhankelijk van de buitenomstandigheden, kort op de stooklijn. Houdt in de vroege ochtenduren voldoende minimum buis aan.

Niet te vochtig
Aan het einde van de dag mag er best gestreefd worden naar een wat hogere RV. Voorkom echter dat het te vochtig in de kas wordt. Lucht wat af naar de voornacht of stel een minimum raamstand in op vocht. Met een planttemperatuurmeter kan het dampdrukdeficiet van de plant bepaald worden. Dit geeft meer inzicht in de verdamping van de plant dan de relatieve luchtvochtigheid of het vochtdeficiet. Hiermee kunnen kritieke perioden beter ingeschat worden.

Water geven
Ook de watergeefstrategie heeft invloed op de kans op Mycosphaerella. Te vroeg starten en of te lang doorgaan kan Mycosphaerella veroorzaken. Houdt ook de EC in het substraat voldoende hoog. Meet zeer regelmatig de EC in het substraat, zodat U niet verrast wordt door een te lage EC.

Nevenwerking
Kies bij de meeldauw bestrijding voor middelen met een nevenwerking tegen Mycosphaerella. Alle beetjes helpen om aantasting te voorkomen.

Ewoud van der Ven, DLV Plant

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.