Glas

Achtergrond

Koud gaan met doorteelt aardbei

De doorteelten glasaardbei die geplant zijn rond 5 tot 9 augustus zijn al een heel eind op weg met de bloemaanleg, en kunnen naar verwachting dan ook nog voor Nieuwjaar starten met de koude periode.

In de teelten met een plantdatum van 10-14 augustus zal waarschijnlijk nog doorgestookt worden tot de eerste week van januari en de plantingen van na 15 augustus zullen zoals het er nu voor staat minimaal tot 15 januari doorgestookt worden. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de plantbelasting die de teelt gekend heeft de laatste maanden, dit in combinatie met het aantal GDH’s wat nagestreefd wordt ter voltooiing van de bloemaanleg. Deze loopt op een aantal plaatsen nog wat achter t.o.v. voorgaande jaren, door het koude weer van de laatste weken.
Ook bestaat er de mogelijkheid hierin wat reserve op te bouwen in het geval de temperaturen tijdens de koude periode gematigd zijn/blijven. Houd hiervoor de weersverwachting goed in de gaten op het moment dat u het streefaantal bruto GDH nadert. Daarnaast kan met het SQMS programma berekend worden hoeveel GDH verzameld dienen te worden, dit afhankelijk van het aantal neuzen per m2 en uw type verwarmingssysteem. Neem uiteraard ook de gewasstand en de visuele bloemknophoogte mee in uw beslissing om koud te gaan en overleg uw beslissing met uw adviseur.

EC daling
Ook is het nu belangrijk de EC van het substraat te laten dalen ruim voordat u koud gaat. Druppel daarom vanaf de laatste oogst met een lagere EC (1,0-1,2 op startschema) zodat de EC in het substraat niet te hoog wordt door de minimale giften.

Teelt beschermd tijdens winterperiode
Wanneer het gewas is opgeschoond en de laatste vruchten verwijderd zijn, dan kunnen er, indien nodig, nog één of enkele behandelingen uitgevoerd worden. Wanneer er bijvoorbeeld nog luis actief is kan een combinatie van Pirimor + Spruzit ingezet worden. Tegen witte vlieg kan Oberon toegepast worden. Ter voorkoming en/of bestrijding van koprot / botrytis kan een behandeling uitgevoerd worden met Rovral/TMTD.
Daarnaast is het belangrijk om voor de start van de koude periode Paraat meegedruppeld te hebben zodat uw teelt beschermd is gedurende de winterperiode. Overleg met uw adviseur welke toepassingen voor uw teelt noodzakelijk zijn.

Marcel Beekers, DLV Plant

 

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.