Glas

Achtergrond

Constant warme buis voor doorkleuring

Met de opkomende koude van deze week zullen veel bedrijven met een doorteelt glasaardbei moeite hebben met het realiseren van de etmaaltemperatuur van 13,5°C.

Met de opkomende koude van deze week zullen veel bedrijven met een doorteelt glasaardbei moeite hebben met het realiseren van de etmaaltemperatuur van 13,5°C. Echter met een constant warme buistemperatuur zal dit geen gevolgen hebben voor de doorkleuring. Dit is voor dit moment dan ook het belangrijkste om de doorkleuring en afrijping voldoende vlot te laten verlopen.
Houdt ook na het koude weer, als het zachter weer wordt, de buis er voldoende onder, zodat de afrijping niet stilvalt wat mogelijk gescheurde vruchten met zich meebrengt.

Stookinstelling
De stookinstelling kan verhoogd worden naar 17,5-18°C overdag, 8°C in de voornacht vanaf 16.30 uur en vanaf 22.30 uur kan de nanacht starten met 11°C. Start met opstoken rond 3.30-4.00 uur voor zon op, en stijg met maximaal 2°C per uur.
De hergroei is overal goed op gang. Zeker bij plantingen van rond 10 augustus zien we al 1,5 tot 2 korte hartblaadjes op het gewas. Bij latere planten van na 16-17 augustus is het eerste hartblad pas goed aan het ontwikkelen. Zoals het er nu naar uitziet zal er dus voor voldoende bloemaanleg ook doorgestookt moeten worden tot rond kerst en Nieuwjaar voor de vroege plantingen.

EC-gift
Ook is de drain EC door de minimale giften van de laatste weken overal wat opgelopen richting 1,8 tot 1,9. Streef voor de komende periode naar een optelling van de drain en de druppel EC van 3,0 tot 3,2. Als scheuren een probleem is, of dreigt te worden, kan gerust de som van 3,2-3,4 aangehouden worden.

Door Marcel Beekers, DLV Plant

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.