Glas

Achtergrond

Meer kalium voor stevigere aardbeien

In de vroegere plantingen van de doorteelt, tussen 5 en 10 augustus, is de oogst op de meeste plaatsen inmiddels gestart. Qua bemesting kan het beste vanaf de eerste oogst overgeschakeld worden op een oogstschema met meer kalium voor extra vruchtstevigheid.

De kwaliteit en grofheid van de vruchten zijn over het algemeen goed. Wel zijn deze week de etmaaltemperaturen vrij hoog door de aanhoudende warme nachten. Dit geeft etmaaltemperaturen van 18-19°C. Dit is te hoog voor maximale uitgroei van de vruchten. Afhankelijk van het aantal bloemen wat nog open moet komen, kan bij een gewas waarbij de bloei al aardig op een eind begint te lopen vanaf nu gestuurd worden op maximale uitgroei van de vruchten, door de temperatuur (indien de buitentemperatuur dit toelaat) te laten zakken naar een streeftemperatuur van minimum 13,5 – 14°C bij een laag stralingsniveau ( 300-400 J/cm2) tot maximum 15°C bij een stralingssom van 800 – 1.000 J/cm2.

Snelheid maken
Bij gewassen met veel spreiding of een latere plantdatum, waarbij nog voldoende dichte knoppen in het gewas zitten en de komende weken nog snelheid gemaakt dient te worden om rond 25 oktober de bloei beëindigd te hebben, kan de temperatuur nog op een iets hoger niveau doorgezet worden. Streef naar een etmaaltemperatuur van minimaal 14,0 – 14,5°C bij een laag stralingsniveau ( 300-400 J/cm2) tot maximum 15,5-16°C, bij een stralingssom van 800 – 1.000 J/cm2.

Maximaal CO2 doseren
Daarnaast zien we in het vernieuwde SQMS programma dat de behoefte van droge stof voor de vruchten op dit moment op het hoogste niveau zit. Houd daarom de dosering van CO2 voorlopig nog maximaal om er voor te zorgen dat de plant zeker niets tekort krijgt qua droge stof. Uiteraard is naast CO2 ook licht van groot belang.

Spint
Wanneer in de kas spint wordt aangetroffen kan een behandeling met Floramite + Nissorun ingezet worden. Als de behandeling kan wachten tot einde bloei kan ook Oberon ingezet worden als spintbestrijding met een nevenwerking op witte vlieg.

Door Marcel Beekers, DLV Plant

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.