Glas

Achtergrond

Telers Almeria beuren snel geld met veel veilen

Door de crisis is het voor coöperatieve telers gunstiger een deel van hun afzet via de veiling te laten lopen, al kan dat uitsluiting van de coöperatie betekenen. In Almeria verloopt zo´n 60% van de afzet via coöperaties en 40% via de veilingen.

De grootste afzetorganisatie van tomaten in de wereld, de veiling CASI, heeft in de maanden november en december 10.000 ton meer product afgezet dan vorig jaar in die maanden. In november kon dit nog worden toegewezen aan het warme weer, maar daarvan was in december geen sprake meer.  In totaal zette CASI in november en december 42.500 ton tomaten af. Er zijn dagen dat CASI 4.000 ton tomaten krijgt aangevoerd.

Transparante prijsvorming
Bij de veiling is de prijsvorming transparanter en ontvangt de teler in een week zijn geld, terwijl bij de coöperatie hier minimaal 30 dagen over heen gaan. In deze tijd dat telers krap bij kas zitten is dat een belangrijk argument.

Uiteenlopende profielen telers
De teler die aan de veiling levert wordt vaak getypeerd als een ´vrije vogel´ die zich niet laat binden door teeltprogramma´s, rassenkeuze, eisen omtrent teeltregistratie of andere afspraken die de coöperatie met haar klanten maakt. Toch leveren ook gerenommeerde telers juist aan de veiling, omdat daar de kwaliteit van hun product meer recht zou worden gedaan. Bij de coöperatie wordt de uitbetaalprijs bepaald door de gemiddelde opbrengstprijs van de eerste vier keer afdrukken op de veiling. Dit terwijl bij de veiling het beste product de hoogste prijs krijgt.

Bemiddeling
De laatste jaren hebben de meeste veilingen niet alleen een veilingklok, maar ook een bemiddelingsbureau, dat het product van geselecteerde telers afzet op de internationale markt. De veiling is vooral interessant voor de Spaanse thuismarkt. Bepaalde producten, zoals geblokte paprika´s komen niet meer voor de klok, omdat de Spaanse consument voorkeur heeft voor het type ´Lamuyo´, die op haar beurt niet wordt bemiddeld.

Gesorteerd product
Bij zowel de coöperatie als de veiling leveren telers het product ongesorteerd aan. Bij de coöperatie wordt het product via moderne sorteerlijnen geklassificeerd op basis waarvan de teler later wordt uitbetaald. Veilingen als CASI, Agroponiente en Vega Cañada zijn echter overtuigd van de meerwaarde van het verkopen van gesorteerd product en hebben hun verkoopproces hier gedeeltelijk op afgestemd. De telers sorteren de producten handmatig voor aanvoer.

Op korte termijn zal bij normale productie-omstandigheden alleen nog klasse I en Extra kwaliteit product worden verhandeld, door de recente inwerkingtreding van een reglement van de lokale overheid.

Binnenkort zal Antonio Escobar, eigenaar van veiling Agroponiente, nader ingaan op de toekomst van bemiddeling en de veilingklok binnen zijn organisatie in Groenten & Fruit Actueel.

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Rene Rombouts, correspondent in SpanjeRene Rombouts, correspondent in Spanje

Of registreer je om te kunnen reageren.