Glas

Achtergrond

LTO stuurt duurzaamheidbrief aan ministers

‘Stimuleer investeringen in de agrarische sector die leiden tot zowel werkgelegenheid als herstel van vertrouwen in de economie. Kies hierbij duurzaamheid als belangrijkste richtsnoer.’

Dat is de kern van een brief, die LTO Nederland heeft gestuurd naar de ministers Cramer (VROM) en Verburg (LNV) en de Tweede Kamer. In de brief doet LTO een reeks voorstellen en suggesties om investeringen aan te jagen.Ook vraagt de organisatie om de onlangs verruimde faciliteiten voor kredietverzekeringen ook voor omzetpolissen toepasbaar te maken.

“De tijd is rijp om juist nu bij het midden- en kleinbedrijf prikkels te geven voor investeringen. Het gaat immers om een zeer grote groep bedrijven, die zeer bepalend is voor de kracht van onze economie. Deze ondernemers kijken vooral naar perspectieven op de langere termijn”, zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland. Met de doelen van Schoon en Zuinig in het achterhoofd liggen er volgens hem nu kansen om op het gebied van duurzaamheid stappen vooruit te maken.

Met het oog op een aantrekkelijker investeringsklimaat voor kleine en middelgrote ondernemingen stelt LTO een substantiële verbetering voor van de zogenoemde ’kleinschaligheidsinvesteringsaftrek’. Daarnaast moet de Groenfinanciering mogelijk worden voor open teelten, fruitteelt en boomteelt en moeten de daken van schuren, loodsen en stallen worden benut voor zonne-energie. Investeren in proefprojecten is nu nodig om deze duurzame en aantrekkelijke energiebron verder te ontwikkelen.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.