Glas

Achtergrond

Aardwarmteconvenant voor Lansingerland

Lansingerland is de eerste Nederlandse gemeente die een aardwarmte convenant sluit met de glastuinbouw sector. Morgen zullen Aardwarmtekring Lansingerland, LTO Glaskracht Oostland en de gemeente Lansingerland het convenant ondertekenen.

De gezamenlijke aanpak om tot een maximaal rendement te komen is uniek in Nederland en beslaat het hele grondgebied van de gemeente. Binnen de gehele maatschappij worden acties ondernomen om over te gaan naar een meer duurzame vorm van energielevering. De Europese doestelling ten aanzien van CO2 is 20% hernieuwbare energie in 2020. LTO Glaskracht heeft daarnaast een verduurzamingplan opgesteld in het kader van het coalitieakkoordproject Schoner en Zuiniger. Hiermee laat de sector zien dat zij slagvaardig en doelgericht aan de slag is met dit thema. De sector wil een onafhankelijke energievoorziening realiseren.

Duurzaamheid is óók voor de gemeente Lansingerland een belangrijk uitgangspunt. In het collegeprogramma staat dat de gemeente in 2025 een CO2-neutrale gemeente wil zijn. Eén van de meest milieuvriendelijke vormen van duurzame energie is geothermie (aardwarmte). Geothermie maakt gebruik van warmte die ontstaat in de kern van de aarde. De warmte kan gebruikt worden voor verwarming van woningen, utiliteitsgebouwen of kassen.

Het convenant dat de drie partijen morgen zullen ondertekenen, heeft als doel om de voorradige hoeveelheid warmte in de bodem zo optimaal mogelijk te benutten. Zo kan een aanzienlijk deel van de energievraag duurzaam opgewekt worden en kunnen zoveel mogelijk partijen gebruik maken van deze energiebron.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.