Glas

Achtergrond

9/12 Gewasbescherming

Meeldauw voorkomen.

Om meeldauw in paprika en tomaat te voorkomen moet er vanaf de start van de teelt zwavel worden verdampt. Begin vanaf de start van de teelt met enkele uren zwavel verdampen per week. Bouw het aantal uren dat er zwavel wordt verdampt naar het voorjaar toe langzaam op.

Tijdens de teeltwisseling kunnen zwavelverdampers beschadigd zijn. Controleer daarom voordat er wordt gestart met zwavel verdampen of alle verdampers goed werken. Om een goed effect van de zwavel te hebben moet de zwavel iedere maand worden vervangen.

 
Door: Jeroen Zwinkels, DLV Plant

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.