Glas

Achtergrond

Bladzuigen verspreidt schimmels

Bladzuigen aan het einde van het teeltseizoen brengt heel veel stof in de lucht. Daarmee worden ook sporen van schimmels verspreid.

Om verspreiding van ziekten te voorkomen is het gewenst het nieuwe substraat pas na het bladzuigen op het bedrijf te laten komen. Is het substraat toch al op het bedrijf, dan is het in ieder geval dringend gewenst de uitgaande stroom van oud gewas niet te laten kruisen met het binnenkomende substraat.

Alles schoon
Bij het leegruimen van de kas, moet eerst alle groenafval en plastics zijn verwijderd, voordat de kas wordt uitgespoten met ruim water. Daarna kan nog worden nagespoten met een lage concentratie ontsmettingsmiddel. Of dat Jet5 is, chloor, quarternaire ammonium (Menno ter forte) of benzoëzuur (Menno clean) maakt niet zoveel uit. Sommige rubbers kunnen slecht tegen chloor, dus ga vooraf na of gebruik van chloor wel mogelijk is.

24 uur zuur
Stekers moeten 24 uur worden gedompeld in sterk zuur, zodat ook sporen in de ribbeltjes worden gedood. Dat lukt niet met alleen een bespuiting. De tijd waarin een middel kan inwerken op het oppervlak is namelijk een belangrijke factor. Een en ander kwam naar voren op een Groeiservice-bijeenkomst op 22 oktober, waar Ruud Kaarsemaker van Groen Agro Control de maatregelen rond teeltwisseling besprak.

Bron: DeGroentenEnFruit.nl  Auteur: Theo Brakeboer

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.