Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Onderzoek naar zuivere CO2 voor Koekoekspolder

Ontwikkelingsmaatschappij Koekoekspolder (OMK) en ECOS Energy gaan gezamenlijk de technische, financiële en juridische aspecten van levering van zuivere CO2 aan de Koekoekspolder vanuit de pyrolyse-installatie onderzoeken.


De directeuren van beide organisaties hebben hiertoe een
samenwerkingsovereenkomst getekend. De OMK streeft met het onderzoek naar een
versterking van het vestigingsklimaat in de Koekoekspolder en een vermindering
van de uitstoot van CO2.

In de Zuiderzeehaven in de gemeente Kampen is ECOS Energy voornemens een
grootschalige houtpyrolyse-installatie te realiseren. De OMK en ECOS gaan nu
samen de mogelijkheden onderzoeken om met deze installatie de Koekoekspolder van
zuivere CO2 uit niet-fossiele brandstof te voorzien. Op basis van de eerste
verkenningen lijken de mogelijkheden gunstig. Een nader onderzoek zal aantonen
of het idee ook technisch en financieel haalbaar is.

Het aardwarmteproject in de Koekoekspolder krijgt inmiddels aardig
gestalte. Door gebruik te maken van warmte uit diepten van twee tot drie
kilometer, kunnen in de toekomst de tuinbouwkassen in de Koekoekspolder voorzien
worden vanuit een betrouwbare en duurzame warmtebron. Naast de technische en
financiële aspecten speelt ook de beschikbaarheid van CO2 een rol . Immers, als
geothermie de basis wordt van de warmtelevering, is er nog een aanvullende CO2
voorziening nodig.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.