Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Nieuw CO2-model voor groentetelers met WKK

Het landbouweconomisch instituut LEI heeft een model ontwikkeld voor CO2-toerekening van groenteproductie op een bedrijf met WKK.

De Nederlandse tuinbouw poogt het model als
internationale standaard voor CO2-berekeningsmethodieken erkend te krijgen.

In het Verenigd Koninkrijk wordt hard gewerkt aan een methode om de
uitstoot van broeikasgassen van voedsel vast te stellen. Supermarkten uit
Frankrijk en Engeland vragen daar steeds vaker naar. Het bestaande Britse
berekeningsmodel pakt relatief ongunstig uit voor Nederlandse producten met een
WKK. Aan producten wordt dan een relatief hoge CO2-uitstoot toegerekend. Ten
onrechte, vinden DPA, LTO Glaskracht, Frugi Venta, Greenery en NFO.

Het LEI-model bestaat uit twee methodes, de systeemverenging en
systeemuitbreiding. Bij verenging is de toerekening direct herleid naar de
productie van warmte en electriciteit. Het systeem van uitbreiding houdt
rekening met de vermeden electriciteitsproductie in een Nederlandse centrale.


Bron: Agrarisch Dagblad

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.