Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

België biedt hulp bij energiebesparing

De Boerenbond in België organiseert voorlichtingsbijeenkomsten om oudere bedrijven te helpen bij moeilijkheden door de hoge gasprijzen.


Eén van de vier verschillende deelonderdelen was een voorlichtingsavond
over optimalisatie van de substraatteelt en de kansen voor omschakeling naar
energie-armere grondteelten. De substraatteelt eerder beëindigen bleek
financieel minder risicovol dan later starten. In het laatste geval gaat een
lagere middenprijs het rendementsvoordeel van gasbesparing al snel te
boven.

Goed plantmateriaalBij omschakeling naar grondteelten,
met of zonder zomerteelt op substraat, vraagt herstel en opbouw van de
bodemstructuur veel aandacht. Verder stellen bijvoorbeeld kleinfruitteelten hoge
eisen aan de benodigde hoeveelheid arbeid en de kwaliteit van het personeel. Ook
het verkrijgen van goed plantmateriaal vraagt daarbij een vroegtijdige planning
van de omschakeling.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.