Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

WKK remt toename duurzame energie

Energie-efficiëntie en CO2-emissie zijn in de glastuinbouw sterk verbeterd, maar het gebruik van duurzame energie blijft nog beperkt. Oorzaak is de groei van het WKK-vermogen met aardgas als brandstof.


Dat blijkt uit de tussenrapportage Energiemonitor Glastuinbouw 2008. Het
gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw betreft biomassa, zonne-energie
(gesloten kas met warmtepomp en opslag in aquifiers) en de inkoop van duurzame
warmte en van duurzame elektriciteit. De groei van het wkk-vermogen met aardgas
als brandstof remt de toename van het aandeel duurzame energie; een kas kan
immers maar éénmaal verwarmd worden.

Energie-efficiëntie op koersDe glastuinbouw gebruikte
in 2006 per eenheid product 60% minder energie dan in 1980. Daarmee zit de
sector op koers voor de doelstelling van energie-efficiëntie in 2010, namelijk
een reductie van 65%. De met de teelt samenhangende CO2-emissie lag in 2006 24%
lager dan in 1990.

Het aandeel duurzame energie is toegenomen van circa 0,1% in 2000 tot circa
0,6% in 2006. Ondanks een verdubbeling van dit aandeel in de laatst twee jaren
ligt dit resultaat nog ver af van de doelstelling van 4% in 2010.

Lees
ook: ‘Investeringsfonds ingezet voor duurzame energie’

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.