Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Fiat CO2-leiding in Terneuzen

De aanleg van een CO2-leiding en twee restwarmteleidingen naar de Smidschorrepolder kan bijna zeker doorgaan.


Dit meldt het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het waterschap had een
ontwerp-vergunning gepubliceerd. Daartegen zijn geen bezwaren van derden
ingebracht, zo meldt het schap. De aanleg van de CO2-leiding en de
restwarmteleidingen is van belang voor de geplande vestiging van een nieuwe
glastuinbouwlokatie in de Smidschorrepolder.
Yara levert CO2De warmte en CO2 moeten worden geleverd
door kunstmestfabrikant Yara. Het bedrijf produceert in Sluiskil, aan het kanaal
van Gent naar Terneuzen ammoniak en nitraatkunstmest (stikstof). Hierbij wordt
veel energie gebruikt en komt veel warmte vrij. Deze restwarmte kan worden
ingezet voor de verwarming van kassen. Het Havenbedrijf zorgt voor de
ontwikkeling van het glastuinbouwgebied. Het gaat om netto 250 hectare glas, dat
eerst in de Smidschorrepolder en vervolgens ook in de Autrichepolder en een deel
van de Koegorspolder zal worden aangelegd.
Diverse bedrijven hebben al hun belangstelling getoond, ook vanuit
België. Tegen het besluit om vergunning te verlenen voor de aanleg van de
leidingen is nog beroep mogelijk tot 2 juli.
Bron: Agrarisch Dagblad

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.