Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Subsidie voor energiesystemen is fors overtekend

Totaal hebben tweeëntwintig ondernemers een subsidieaanvraag ingediend voor innovatieve energiesystemen, de zogenoemde MEI- regeling, zo meldt Dienst Regelingen.

Deze innovatieve energiesystemen dragen bij aan de vermindering van de
CO2-uitstoot en de energie-efficiënte glastuinbouw. De regeling bestaat uit twee
verschillende onderdelen; subsidie voor overige energiesystemen en het onderdeel
semi-gesloten kassen.

Overschrijding budgetEr zijn tien aanvragen
binnengekomen op het onderdeel overige energiesystemen en dit overschrijdt flink
het beschikbare budget. Er is voor dit onderdeel namelijk voor 6 miljoen euro
subsidie aangevraagd, terwijl er maar 3,5 miljoen euro is. Deze
subsidieaanvragen worden gerangschikt en beoordeeld door een onafhankelijke
commissie. Het is mogelijk dat er extra budget wordt uitgetrokken als de
aanvragen allemaal van goede kwaliteit zijn. Dit gebeurde ook vorig jaar
al.

12 aanvragen voor semi-gesloten kasVoor het onderdeel
semigesloten kassystemen zijn totaal twaalf aanvragen ontvangen. Hiervoor is
genoeg budget beschikbaar. Er is namelijk voor 9,1 miljoen euro subsidie
aangevraagd en er is 10 miljoen beschikbaar. Dit betekent, dat wanneer de
aanvragen aan de voorwaarden voldoen, deze worden goedgekeurd. Volgens Jan Smits
van het PT ligt het aantal aanvragen voor semi-gesloten kas in de lijn met de
verwachting. ‘Telers kijken momenteel iets afwachtend naar de resultaten van de
gesloten kassen. De teelt moet eerst goede resultaten geven en ook moet de
investering energiebesparing opleveren. De meerkosten van (semi) gesloten kassen
moeten gedekt worden uit de meeropbrengsten.’

Uiterlijk 15 juli ontvangen de subsidieaanvragers bericht of ze wel of niet
in aanmerking komen voor subsidie. Vanaf dan mogen ze offertes tekenen en
verplichtingen aangaan. Later dit jaar volgt er een tweede openstelling van de
MEI-regeling. Smits verwacht dat er voor de tweede openstelling meer
belangstelling zal zijn. ‘Dan is er meer bekend over bijvoorbeeld de resultaten
van een tomatenteelt in een (semi) gesloten kas.’

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.