Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

LTO vreest nadeel veilen CO2-recht

Het veilen van CO2-emissierechten zet het Europese bedrijfsleven op concurrentieachterstand ten opzichte van landen buiten Europa.

Die vrees uitte LTO/Glaskracht-bestuurder Tiny Aerts
gisteren in een gesprek met de Tweede Kamer over het klimaatbeleid.
Ondernemersorganisatie VNO-NCW viel hem hierin bij. Door het veilen van de
rechten, zoals voorgesteld door de Europese Commissie, nemen de kosten voor het
bedrijfsleven naar verwachting flink toe. Landen buiten Europa, die niet te
maken krijgen met deze extra kosten, hebben daar voordeel bij. Als voorbeeld
noemde Aerts de rozenteelt in Kenia en Zuid-Amerika. 'Nu al is sprake van een
CO2-prijs van 30 tot 40 euro per ton. Dat betekent een forse lastenverzwaring',
aldus Aerts. Ondernemers kunnen dit volgens hem niet doorberekenen in de prijs.
Als er al geveild wordt, moet de opbrengst terugvloeien naar het bedrijfsleven,
vinden LTO en VNO-NCW.

Technologische vernieuwing
Ongeveer 65 grote Nederlandse glastuinbouwbedrijven draaien nu mee in de
EU-emissiehandel. Zij hebben in een eerder stadium rechten toegewezen gekregen.
Voor de overige glastuinbouwbedrijven werkt LTO/Glaskracht aan een eigen
emissiehandelssysteem. Dat zou vanaf 2013 onder het Europese systeem moeten
vallen. VNO-NCW meent dat het klimaatprobleem alleen kan worden opgelost met
technologische vernieuwing. De Kamer debatteert volgende week met bewindslieden
over het klimaatbeleid.

Bron: Agrarisch
Dagblad

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.