Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Kouval geeft minder groeiremming dan gedacht

Het later openen van het scherm geeft geen productieremming of gewasschade.

Ook is het effect op de dagelijkse lichtsom in de kas,
zeer beperkt. Dat blijkt uit een literatuurstudie van WUR Glastuinbouw.

Kouval als gevolg van het opentrekken van het energiescherm is te
vergelijken met een tijdelijke temperatuurverlaging, maar met het verschil dat
er geen twee dagen precies gelijk zijn. Uit onderzoek blijkt dat een incidenteel
of onregelmatig optredende kouval naar verhouding veel minder effect heeft
dan een systematisch toegepaste temperatuurverlaging.

Kortere plantenEen systematisch toegepaste tijdelijke
temperatuurverlaging in de ochtend kan namelijk resulteren in wat kortere
planten. Jonge planten zijn gevoeliger voor kortdurende temperatuurverlaging dan
een volgroeid gewas.

Bij jonge planten kan er ook sprake zijn van groeiremming door minder
lichtabsorptie in verband met een verminderde bladstrekking. De grootste
gevoeligheid voor temperatuurverlaging treedt op in de eerste uren na
zonsopkomst.

Compenseer kouvalOok is van temperatuurdalingen
kleiner dan 2°C eigenlijk geen effect te verwachten, evenmin als van
temperatuurdalingen die buiten de gevoelige periode van de eerste twee of drie
uren na zonsopkomst vallen.

Voorwaarde is dat de temperatuurdaling in de rest van het etmaal wordt
gecompenseerd, zodat er geen effect is op de etmaaltemperatuur.

Voor een jong tomatengewas blijkt dat een tijdelijke temperatuurverlaging
groter dan 2.5°C die gedurende meerdere weken achter elkaar optreedt, kan leiden
tot enige groeiremming. Vanaf het moment dat de LAI (bladbedekking) hoog genoeg
is en in de productiefase zou de gevoeligheid minder kunnen zijn, maar daar zijn
geen harde cijfers voor gevonden.

Wat betreft kouval bij opening van het energiescherm is het aan te raden om
de gemiste temperatuurintegraal te compenseren zodat er geen effect is op de
etmaaltemperatuur. Dat blijkt uit het
onderzoek ‘Temperatuurverlaging in de ochtend’ van WUR
Glastuinbouw.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.