Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Onderzoek gezondheid werknemers in (semi)gesloten kas

Er moet meer onderzoek komen naar de gevolgen voor het werkklimaat in de (semi) gesloten kassen voor werknemers. Dat een van de conclusies van een tussenrapportage ‘luchtkwaliteit in de (semi)gesloten kas dat is uitgevoerd in opdracht van het Productschap Tuinbouw in Zoetermeer.

Al loopt het onderzoek momenteel nog, al wel duidelijk
is dat er in vergelijking met open kassen een aantal aandachtspunten voor de
gezondheid van werknemers naar voren zijn gekomen. Daarbij gaat het onder andere
om NOx, gewasbeschermingsmiddelen en wellicht ook om schimmels en bacteriën. De
eerste resultaten laten in ieder geval zien dat er sprake is van een hoge
concentratie NOx. Bij een te hoge concentratie is dit voor de mens een
schadelijke stof. Voor definitieve conclusies van het onderzoek dat liep bij
tomaat, roos en phalaenopsis, moeten de meetgegevens echter nog nader
geanalyseerd worden. In april wordt het definitieve verslag verwacht.

Grootschaliger onderzoekDaarna is volgens Jan Kees
Boon van het PT verder onderzoek zeker nodig. “Het onderzoek is erg complex. Dat
geldt ook voor de manier van meten. Bovendien is eigenlijk ook nooit goed
gekeken naar het kasklimaat in een open kas.” Om harde conclusies te kunnen
trekken, moet het onderzoek grootschaliger worden aangepakt. Daarom wordt nu al
rekening gehouden met een vervolgonderzoek dat deze zomer moet starten. Wanneer
dit vervolgonderzoek is afgerond, kan dit resulteren in de ontwikkeling van een
sensorsysteem. Dat systeem kan dan de luchtkwaliteit in de
luchtbehandelingskasten en de luchtkwaliteit in open systemen monitoren en de
veranderingen daarin kan aangeven.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.