Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Gemeente Westland vraagt opsporingsvergunning aardwarmte aan

De gemeente Westland gaat bij het Ministerie van EZ voor het gehele grondgebied van Westland één 'opsporingsvergunning aardwarmte' aanvragen.


Reden hiervoor is dat het college van burgemeester en wethouders wil komen
tot een eerlijke verdeling en een optimale benutting van het onder Westland
aanwezige aardwarmte potentieel. Wethouder Duijvestijn van EZ van de gemeente
liet eerder weten dat de gemeente de regie wenst te voeren op het onderwerp
aardwarmte. Hij zei eerder het onwenselijk te vinden dat de ‘geothermie-markt’
in Westland in handen komt van een enkeling.

‘Iedereen moeten ervan kunnen profiteren’Zijn
uitspraak was geënt op het gegeven dat in Bleiswijk één bedrijf (met een
oppervlakte van 7,25 hectare) een concessie heeft gekregen voor de exploitatie
van een blok dat bovengronds een oppervlakte beslaat van 450 hectare (1,5 x 3
km). “Het gehele Westlandse glastuinbouwcluster moet mee kunnen profiteren van
het aardwarmtepotentieel”, meent de wethouder. “Wanneer de beschikking over het
potentieel bij een enkeling komt te liggen, komt de energietransitie
Westland-breed onder druk te staan.” Bovendien is het volgens Duijvestijn zo,
dat de huidige autonome ontwikkeling van het aanvragen van
opsporingsvergunningen leidt tot versnippering, waardoor het aanwezige
aardwarmte potentieel slechts ten dele wordt benut.

Bron: Weekblad Groenten & Fruit

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.