Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Emissie-eisen middelgrote stookinstallaties aangescherpt

De glastuinbouw en de industrie met middelgrote stookinstallaties krijgen waarschijnlijk nog voor de zomer van 2009 te maken met strengere eisen voor de uitstoot van broeikasgassen, stikstofoxiden, koolwaterstoffen en biobrandstoffen.


De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van VROM vorige week
vrijdag ingestemd met de aanscherping van de emissie-eisen voor middelgrote
stookinstallaties. Met deze aanscherping hoopt Nederland vanaf 2010 te kunnen
voldoen aan de internationale afspraken voor emissieplafonds en luchtkwaliteit.
Het nieuwe besluit stelt ook eisen aan de emissies van koolwaterstoffen met het
oog op reductie van methaanemissies (een zeer sterk broeikasgas) bij gasmotoren
en aan stookinstallaties waarin biobrandstoffen worden verstookt.
Het besluit geldt na inwerkingtreding direct voor nieuwe installaties.
Bestaande installaties moeten uiterlijk 1 januari 2019 aan de nieuwe eisen
voldoen.

Bron: Weekblad Groenten & Fruit

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.