Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

CropEye start nieuw onderzoek naar luchtkwaliteit in gesloten kas

CropEye start eind november met het AirQ-project. Hierbij wordt de luchtkwaliteit in (semi-) gesloten kassen voor mensen die werken in de kas en voor het gewas gemeten. Er wordt naar oplossingen gezocht voor de negatieve effecten daarvan.


In eerdere studie van AirQ is een eerste beeld gegeven van de mogelijke
risico’s van toename van concentratie aan schadelijke componenten in
(semi-)gesloten kassen. Immers minder ventileren en uitwisselen van kaslucht met
de buitenlucht kan ongewenste neveneffecten tot gevolg hebben voor mens en
gewas.
Het nieuwe onderzoek van AirQ wordt gefinancierd wordt door het
Productschap Tuinbouw en LNV. Uit het project moet kennis beschikbaar komen die
direct gebruikt kan worden door tuinders en toeleveranciers. Tijdens het
onderzoek wordt onderzoek gedaan naar gassen zoals NOx, en ethyleen met
betrekking tot menselijke gezondheid en plantgezondheid, de invloed van
verminderde ventilatie op halfwaarde tijden van gewasbeschermingsmiddelen,
klimaatbelasting en -beleving voor de werknemers en onderzoek naar
micro-organismen en schimmels in de lucht.

Proeven op teeltbedrijvenHet project moet betrouwbare
handvatten leveren voor de ontwikkeling van meet- en adviessystemen van
luchtkwaliteit door toeleveranciers. Deelnemers aan dit project zijn
IRAS/Universiteit Utrecht, EMS, Grow, Blgg, AgriQ, Innogrow en Interpolis. De
praktijklocaties waar de metingen worden uitgevoerd zijn Marjoland (rozen), SO
Natural (orchideeën), Van den Nouweland rozenkwekerij en Fa. A&W. Tas
(tomaat). Bij deze bedrijven worden in drie seizoensperioden (winter, voorjaar
en zomer) metingen uitgevoerd in relatie tot effect op mens en
gewas.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.