Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Subsidieregeling voor aardwarmte zwaar overtekend

Er is naar schatting voor ongeveer vijftien aardwarmteprojecten geld aangevraagd bij de subsidieregeling MEI (Marktintroducties energie-innovaties). Het gaat hier om zowel individuele bedrijven als ook om clusters van bedrijven.


Volgens Jeroen de Koning van Flynth adviseurs en accountants is er naar
schatting in totaal voor een bedrag van 30 miljoen euro aan aardwarmteprojecten
ingediend. Dit terwijl LNV 3,5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor het
onderdeel overige innovaties waar de aardwarmteprojecten onder vallen. “Dit
onderdeel is dus zwaar overtekend”, zegt De Koning. Het subsidiebedrag voor
aardwarmte bedraagt maximaal veertig procent van de investering met een maximum
van 2 miljoen per aardwarmteproject.

OverhevelenVan de aanvragen voor aardwarmte komen de
meeste uit het Westland en het oostland, maar ook uit de Koekoekspolder, het
Oostland, rond Aalsmeer, de Wieringermeer en Zuid-Oost Nederland zijn er
aanvragen. In de MEI-regeling kon ook subsidie worden aangevraagd voor (semi)
gesloten kassen waarvoor 10 miljoen beschikbaar is. Echter, naar schatting van
de Koning is hier door telers voor 1 miljoen aan (semi) geslotenkasprojecten
aangevraagd. LNV heeft de mogelijkheid geld over te hevelen binnen de regeling.


Half januari zal naar verwachting bekend zijn welke bedrijven de subsidie
toegekend hebben gekregen. In februari - maart 2009 zal er weer een nieuwe
MEI-regeling opengaan. Dan zit er 14 miljoen in de
pot

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.