Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Paprikakwekerij De Wieringermeer wil boren naar aardwarmte

Paprikakwekerij De Wieringermeer wil gebruik gaan maken van aardwarmte. “De bedoeling is om de komende nieuwbouw van 16 hectare hiermee te verwarmen”, aldus Arco Vreugdenhil van het glasbedrijf.


Het bedrijf met 40 hectare paprika’s wordt nu volledig verwarmd met wkk’s.
“We hebben uitbreidingsplannen voor 16 hectare. De warmtevoorziening hiervoor,
willen we putten uit aardwarmte”, zegt Vreugdenhil. Uiteindelijk zal er dan één
groot warmtenet ontstaan voor 56 hectare glas dat wordt gevoed door zowel
aardwarmte als warmte van wkk’s. “De wkk’s blijven we nodig houden voor de CO2.”


Aanleiding om te kijken naar aardwarmte is een overeenkomst die het bedrijf
vorige week tekende met de Milieufederatie van Noord-Holland. Hierin is
afgesproken dat het glasbedrijf maatregelen neemt om te komen tot
klimaatneutrale paprika’s, het zogenoemde HIER-logo. Voor de langere termijn
zijn in de overeenkomst afspraken gemaakt om meer duurzame energiebronnen te
gebruiken met minder gebruik van aardgas. “Om dit te realiseren willen we graag
aardwarmte gaan gebruiken. Ook al is aardwarmte nog niet rendabel in
vergelijking met warmteproductie uit een wkk”, aldus Vreugdenhil.

Garantiefonds EZ is voorwaardeHet bedrijf heeft
inmiddels een haalbaarheidsstudie naar aardwarmte laten uitvoeren. Hieruit
blijkt dat op 2,3 kilometer diepte aardlagen zitten met een temperatuur van 70
graden. Omdat het haalbaarheidsonderzoek goed uitpakt, heeft het bedrijf een
opsporingsvergunning aangevraagd bij EZ en momenteel vindt er een geologisch
onderzoek plaats. Die laatste moet uitwijzen wat de beste plek is voor een
boring.
Vreugdenhil geeft aan dat een garantiefonds van het ministerie van EZ een
belangrijke voorwaarde is om daadwerkelijk te gaan boren. “Zolang die regeling
er niet is, boren we niet. Er is immers toch altijd een risico dat de boring
mislukt.” In januari hoopt Vreugdenhil uitsluitsels te hebben over de
subsidieaanvraag van de MEI-regeling, de vergunningsaanvraag bij EZ en het
geologische onderzoek. “Als het garantiefonds er dan ook is, kunnen we gaan
boren.”

Bron: Weekblad Groenten & Fruit

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.