Glas

Achtergrond laatste update:10 feb 2009

Glastuinbouw bespaart 56 procent energie

De Glastuinbouw gebruikte in 2006 ruim de helft minder aan brandstof per eenheid product dan in 1980. De exacte verbetering is 56 procent. Dat blijkt uit de resultaten over 2006 van de Meerjarenafspraken energie-efficiency.

Doel van het Convenant Glastuinbouw en Milieu is om in 2010 relatief 65%
minder energie te gebruiken dan in 1980. In 2006 bedroeg de totale
energie-efficiencyverbetering dus 56% ten opzichte van dat referentiejaar. Dit
is bereikt door minder brandstofverbruik per vierkante meter te gebruiken en een
hogere productie te halen.
Meer duurzame energieHet aandeel duurzame energie
bedroeg 0,4% in 2005; voor 2006 zijn nog geen gegevens beschikbaar. Het gebruik
van duurzame warmte neemt het laatste jaar toe. Vanaf 2007 verwacht de sector
een inhaalslag voor het aandeel duurzame energie. Sector en overheid zetten
sterk in op meer duurzame energievoorziening: WKK-biogas en groen gas,
(semi-)gesloten kas en aardwarmte.
Door de toename van het WKK-vermogen neemt de ingekochte hoeveelheid
elektriciteit af, en stijgen de elektriciteitsverkoop en het aardgasverbruik.
Per saldo verbetert hierdoor de energie-efficiency. Uit voorlopige cijfers voor
2006 blijkt dat de sector door WKK-toepassing netto leverancier van
elektriciteit is.
Zie voor meer informatie het rapport Meerjarenafspraken energie-efficiency op de site van
het ministerie van EZ.

Bron: AgriHolland

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.