Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Subsidieregeling UKR Energie geopend

Telers kunnen nog tot 13 september subsidie aanvragen via de Unieke Kansen Regeling Energiebesparing. SenterNovem opende de regeling al op 29 juli. Voor de regeling wordt 10 miljoen euro uitgetrokken.

De subsidieregeling ondersteunt projecten die gericht zijn op
energiebesparing en waarbij de nadruk ligt op versnelde marktintroductie van
technieken die leiden tot energiebesparing. De regeling subsidieert de
onrendabele top van projecten tot een maximum van 40 procent van de extra
investeringen. MKB-bedrijven krijgen over hun aandeel in de meerkosten 10
procent extra subsidie. De maximum subsidie bedraagt 4 miljoen euro per project.

CriteriaEen ingediend project moet passen binnen een
erkend transitiepad en leiden tot energiebesparing. Energiebesparing betreft
activiteiten die gericht zijn op vermindering van de energiebehoefte per eenheid
product of per geleverde dienst, of op de toepassing van restwarmte voor zover
die in de huidige situatie beschikbaar is en in de nieuwe situatie nuttig wordt
toegepast. Activiteiten die gericht zijn op productie van duurzame energie,
afvang, transport of opslag van CO2 en productie van biobrandstoffen worden in
deze tender niet ondersteund.

De UKR is een tenderregeling en dus worden de aanvragen beoordeeld door een
onafhankelijke adviescommissie. Eind december wordt duidelijk welke aanvragen
gehonoreerd worden.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.