Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Energiebedrijf Delta stapt naar rechter

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta start een gerechtelijke procedure tegen de Staat om het maken van onnodige kosten, die splitsing van het bedrijf met zich meebrengt, te voorkomen. Delta had al eerder aangekondigd dat bij de inwerkingtreding van de splitsingswet de rechter zou worden ingeschakeld. De procedure van Delta begint voor de Rechtbank in Den Haag.

De strategie van Delta is een zelfstandige, Zeeuwse
multi-utility onderneming te blijven. Deze strategie komt in gevaar wanneer
Delta gedwongen wordt zijn elektriciteits- en gasnetten af te splitsen, omdat de
financiële slagkracht daardoor in het gedrang komt.

Delta is van mening dat de gedwongen splitsing in strijd is met bepalingen
van het EG-Verdrag inzake het vrij verkeer van kapitaal en de vrijheid van
vestiging. Daarnaast is de splitsing in strijd met het recht op een ongestoord
eigendom dat is neergelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens.

Delta wil er alles aan doen om splitsing van het bedrijf te voorkomen. Want
volgens Delta brengt dit grote kosten met zich mee, onder meer voor de
inrichting van een apart netwerkbedrijf. Een woordvoerder heeft het over
‘honderden miljoen euro’s’. Het bedrijf wil bij de rechter in ieder geval
bereiken dat die kosten door de staat worden vergoed.

De energiebedrijven verzetten zich al vanaf het begin tegen de plannen van
splitsing. Ook Essent denkt er over om naar de rechter te stappen. Nuon volgt
het voorbeeld van Delta niet.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.