Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Alle telers zijn in 2010 grootverbruikers van aardgas

Alle glastuinders zullen in 2010 waarschijnlijk gaan vallen onder de categorie grootverbruikers van aardgas. Het ministerie van Economische zaken gaat namelijk de grens tussen groot- en kleinverbruik aanpassen.

De insteek van het ministerie is dat de grens van 170.000 kuub komt te
vervallen. Nu zijn telers die boven dit jaarlijks gasverbruik zitten
grootverbruikers en telers die daaronder zitten kleinverbruikers. Nu vallen
circa 700 tot 800 telers nog in de categorie kleinverbruikers.
In het voorstel wordt er aan gedacht om de grens per aansluiting te leggen
bij G 25. Als er meerdere gasmeters zijn op één aansluiting, dan moet gekeken
worden naar de optelsom van de G nummers. Komt dat boven 25 uit, dan komt die
aansluiting in het grootverbruik te vallen. Alles tot 25 blijft kleinverbruik.
Wanneer G 25 de grens wordt, vallen vrijwel alle tuinbouwbedrijven in de
categorie grootverbruik, aldus LTO Glaskracht. “De G 25-meter is namelijk
vergelijkbaar met een maximum gasverbruik van 40 kuub per uur”, aldus Rob van
der Valk, energiedeskundige.
Wel is het de bedoeling dat de manier waarop de gasmeting plaats vindt en de
manier waarop het gasverbruik wordt afgerekend, in 2010 vrijwel gelijk blijft
voor de telers die nu minder dan 170.000 kuub gas per jaar gebruiken. Hierdoor
zijn volgens LTO Glaskracht de belangrijkste nadelen van het voorstel om de
grenswaarde te veranderen, weggenomen. “Wanneer de kleinverbruikers ook zouden
worden afgerekend op basis van uurmeting zou dit grote prijsstijgingen met zich
meebrengen en zouden restwarmteprojecten in gevaar komen.” De berekening van de
tarieven tot 170.000 kuub gas blijft dus gebaseerd worden op basis van
profielen. Ook hoeven deze kleinere afnemers hun meter niet aan te passen. Het
voorstel voor de nieuwe grenswaarde is overigens nog niet zeker; er zal nog over
gediscussieerd gaan worden.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.