Glas

Achtergrond laatste update:10 feb 2009

Glastuinbouw scherpt ambities voor 2020 aan

De glastuinbouw wil niet alleen dat vanaf 2020 nieuw te bouwen kassen geen netto CO2-uitstoot meer hebben en onafhankelijk van fossiele brandstoffen gewassen telen, maar ook dat de bedrijven producent zijn van duurzame warmte en duurzame elektriciteit.

Dit is de aangescherpte
doelstelling van het platform Kas als Energiebron die afgelopen vrijdag haar
eerste vergadering had. Dirk Duijzer, voorzitter van het PT is voorzitter van
dit platform. Het platform heeft een eigen plek gekregen in het landelijke
energietransitieprogramma van de overheid. “Dat is uniek, want alleen de
woningbouwsector is een van de andere zeven sectoren die zo’n eigen platform
heeft”, aldus Jan Smits, energiedeskundige bij het PT.
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Het platform kas als Energiebron
is volgens energiedeskundige de opvolger van het transitiecollege Kas als
Energiebron, maar nu zijn ook de toeleveringsbedrijven vertegenwoordigd in de
persoon van Meiny Prins, directeur van Priva, en ook is het de bedoeling er
maatschappelijke organisaties bij te betrekken. “Een partij als stichting Natuur
en Milieu hebben we nodig omdat de ambities hoog zijn en zij kunnen helpen
knelpunten op te lossen.”

Duijzer zal voortaan ook behoren
tot het regieorgaan energietransitie en krijgt daarmee een belangrijke stem in
de innovatieagenda energie van de overheid. Om de ambitieuze doelstelling van de
glastuinbouw te halen, worden er actiepunten vastgesteld door het platform kas
als Energiebron. Eind 2008 staan die in het vastgestelde jaarplan.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.