Glas

Achtergrond laatste update:10 feb 2009

Elektriciteitsproductie in de glastuinbouw stijgt met eenderde

De elektriciteitsproductie in de glastuinbouw is met een derde toegenomen tot 4,3 miljard kWh. Dit komt door een stormachtige groei van bijna 50% tot ruim 1,8 GW in het opgestelde vermogen aan gasmotoren in deze sector. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2006 is de totale elektriciteitsproductie in
Nederland voor het tweede achtereenvolgende jaar gedaald. Weliswaar is het
elektriciteitsverbruik in 2006 gestegen, maar net als in 2005 is hierin voorzien
door een grotere invoer van elektriciteit. In 2006 is in Nederland bijna 99
miljard kilowattuur aan elektriciteit geproduceerd, bijna 2% minder dan in 2005.
Deze daling vond vooral plaats bij de centrale
elektriciteitsproductie-installaties. Hun productie daalde met 3% tot 67 miljard
kilowattuur (kWh). De grootste daling deed zich daarbij voor bij de
conventionele installaties. Hier nam de productie in 2006 af met 4% tot 38
miljard kWh. De productie door warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) daalde
met ruim 1,5% tot bijna 29 miljard kWh. In 2005 steeg de centrale WKK-productie
van elektriciteit nog met ruim 6%.

Decentrale elektriciteitsproductie stijgtDe decentrale
elektriciteitsproductie is in 2006 licht gestegen. Deze nam toe met 0,6% tot
bijna 32 miljard kilowattuur. De sterkste stijging vond hierbij plaats in de
glastuinbouw.
Ook het opgestelde vermogen aan windturbines is in 2006 flink gestegen
met 27% tot bijna 1,6 GW. In de meeste overige sectoren was weinig tot geen
ontwikkeling in het opgestelde vermogen. In totaal stond 23 GW aan
elektriciteitsproductievermogen opgesteld aan het einde van 2006.

Bron: AgriHolland

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.