Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Stemming over ‘eigen’ CO2-emissiesysteem glastuinbouw

Alle glastuinders in Nederland kunnen in de komende zes weken stemmen of ze een ‘eigen’ CO2-emissiesysteem willen of niet.

Productschap Tuinbouw (PT) en LTO Glaskracht Nederland
organiseren hiervoor zeven regionale bijeenkomsten. Deze week krijgen alle
glastuinders een uitnodiging voor de bijeenkomsten en een brochure over het
beoogde CO2-emissiesysteem.

Zeventig procent moet voor zijnPT en LTO Glaskracht
Nederland hebben kortgeleden met de overheid een akkoord op hoofdlijnen bereikt
voor een ‘eigen’ CO2-emissiesysteem voor bedrijven die niet mee kunnen doen aan
het EU-emissiehandelssysteem. Dit akkoord leggen beide organisaties voor aan de
achterban. Voorwaarde voor invoering van het CO2-emissiesysteem is dat zeventig
procent van de aanwezige tuinders op alle bijeenkomsten vóór stemt. Als dat
percentage gehaald wordt, treedt het systeem in 2011 in werking.

Het akkoord van het bedrijfsleven (PT en LTO Glaskracht Nederland) met de
overheid houdt in dat de Nederlandse glastuinbouw voor de periode 2008-2013 het
lage energiebelastingtarief op aardgas behoudt. Daarnaast vervallen de huidige
starre Glami-normen voor energie en komen er ook geen andere ongewenste
maatregelen voor de glastuinbouw. Verder verscherpt de overheid de eisen voor de
uitstoot van NOx waardoor rookgasreinigers bij nieuwe WKK’s verplicht zullen
worden.

PT en LTO Glaskracht Nederland organiseren zeven regionale bijeenkomsten:
20 juni Franeker, 27 juni Veenoord, 3 juli Bleiswijk, 5 juli Aalsmeer, 9 juli
Venlo, 18 juli Berkel-Enschot en 19 juli Honselersdijk.

Geef nu alvast uw mening door in de poll van
Groenten & Fruit

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.