Glas

Achtergrond laatste update:9 feb 2009

Budget voor nieuwe energieprojecten

Binnenkort starten er weer enkele nieuwe energieonderzoeken. Na positief advies van Programma Advies Commissie van de Sectorcommissie Energie heeft het Productschap Tuinbouw een budget beschikbaar gesteld voor 8 verschillende projecten.

Normen voor transmissiebepaling Onderzoekers en
toeleveranciers gebruiken ieder hun eigen methode voor het meten van de directe
en diffuse lichttransmissie. De meetresultaten zijn afhankelijk van de partij
die meet.

Om nieuwe kasdekmaterialen goed te kunnen beoordelen is zullen onderzoekers
de normen voor het meten van directe en diffuse transmissie aanpassen. Deze
nieuwe meetmethode wordt opgenomen in GLK. (TNO Bouw en
Ondergrond) Alternatieve energieopslagsystemen
Momenteel zijn aquifers de meest geëigende vorm van jaarrond energieopslag.
De kosten van aquifers zijn echter hoog en toepassing heeft een aantal
beperkingen. Er wordt gezocht naar alternatieven. Voor nieuwe buffersystemen
zullen de onderzoekers een programma van eisen opstellen. (TNO Bouw en
Ondergrond) SMART kasdek De ontwikkeling van
een SMART kasdek, waarbij ‘slimme’ moleculen regelen hoeveel en welk licht wordt
doorgelaten (LCD techniek) vergt een langdurig traject, waarbij vooral
activiteiten moeten worden ontwikkeld buiten de tuinbouw. Daarvoor wordt er een
workshop georganiseerd waarbij de uiteenlopende partijen worden betrokken.
(KEMA) Ondernemersplatform licht Het
Ondernemersplatform Licht zal gericht zijn op een optimale en energiezuinige
belichting (niet op efficiëntere WKK’s). Het platform zal knelpunten op het
gebied van kennis, techniek of organisatie moeten signaleren, door zelf
informatie beschikbaar te stellen en discussie op te starten. (LTO
Groeiservice) Fresnel lenzen Gebruik van
FotoVoltaische cellen (PV) vraagt om concentreren van de straling. Bij het ELKAS
project worden daarvoor spectraal selectieve reflecterende spiegels ontwikkeld.
In een nieuw project zal een alternatieve methode worden bekeken: zogenaamde
Fresnel lenzen. Deze kunnen alle directe straling omzetten in elektrische
energie.

De elektrische opbrengst per m2 PV kan hoger zijn dan met spiegels, waar
alleen een deel van het spectrum wordt geconcentreerd. Wanneer uit het programma
van eisen blijkt dat dit concept geschikt is voor de tuinbouw zal een prototype
worden gebouwd. (WUR Glastuinbouw) Verbetering CO2
efficiëntie van de plant
Deze studie moet inzicht geven in de
processen die een rol spelen bij de opname en verwerking van CO2 door de plant.
Er wordt onderzocht hoe deze processen zijn te beïnvloeden, o.a. door het
aanpassen van de overige klimaatfactoren. Hieruit kunnen richtlijnen komen voor
efficiëntere benutting van CO2. (WUR
Glastuinbouw) Condensatie aan het kasdek
Condensatie aan de binnenkant van het kasdek heeft effect op
vochthuishouding, energiegebruik en lichttransmissie. Onderzoek moet vaststellen
hoe groot het effect van condensatie is. Wanneer hier meer over bekend is, kan
beïnvloeding van condensatie een lager energieverbruik en hogere productie
bewerkstelligen. (WUR Glastuinbouw) Regelbaar lamelsysteem
in dubbel dek
Een lamellensysteem in een dubbel dek kan licht naar
binnen en naar buiten afschermen. Ook kan het een deel van het totale spectrum
kunnen blokkeren of reflecteren. In dit project wordt gekeken naar het programma
van eisen voor succesvolle toepassing van lamelsystemen in de tuinbouw. Bij een
positief oordeel zal een vervolgtraject een prototype worden
doorgemeten. (WUR Glastuinbouw)

Bron: Energiek2020.nu

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.