Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Rekenmodule voor Groen-Labelkas

De Stichting Milieukeur uit Den Haag heeft het initiatief genomen om alle energiestromen van de kas in beeld te brengen en deze onder te brengen in een zogenoemde rekenmodule energiecertificaat Groen-Labelkas.


De energiehuishouding in kassen
speelt een belangrijke rol bij de beslissing of de kas in aanmerking komt voor
een energie-intensieve of een energie-extensieve teelt. Dat heeft weer effect op
de benodigde punten om van de groenregeling gebruik te kunnen maken.
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
In de module worden alle
toegepaste energiestromen binnen de kas in beeld gebracht. Het gaat daarbij
zowel om energie die zelf wordt opgewekt, als om energie die wordt ingekocht.
Ook energie die aan derden wordt geleverd moet in de module worden verwerkt om
een betrouwbaar beeld te krijgen.

Bron: Agrarisch
Dagblad

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.