Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Europese commissie keurt subsidie SDE goed

De Europese Commissie heeft de Nederlandse Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) welke de duurzame energieproductie stimuleert, goedgekeurd.

De steunmaatregel is een wijziging en verlenging van twee eerder
goedgekeurde steunmaatregelenbekend als de MEP-regeling. Het extra beschikbare
budget voor de SDE is vastgesteld op 2.144 miljoen euro.

In maart 2003 gaf de Commissie voor een periode van 10 jaar toestemming
voor een regeling in het kader waarvan steun wordt verleend om de productie van
duurzame en Warmte Kracht Koppeling (WKK)-elektriciteit in Nederland te
stimuleren (MEP-regeling). Uit hoofde van deze MEP-regeling wordt voor een vaste
periode van ten hoogste 10 jaar subsidie verleend aan producenten van duurzame
en WKK-elektriciteit. De subsidies voor duurzame en WKK-elektriciteit moeten het
verschil compenseren tussen de productiekosten van duurzame en WKK-elektriciteit
en de marktprijs voor conventionele energie.

In augustus 2006 heeft de Nederlandse overheid besloten aan nieuwe
projecten geen subsidies meer te verlenen op grond van de MEP-subsidieregeling.
Dezelfde dag werd het subsidiepercentage voor nieuwe projecten van duurzame
energieproductie tot nul teruggebracht. De reden voor deze beslissing is dat
studies hebben aangetoond dat de genoemde nationale doelstelling van 9%
hernieuwbare energiebronnen in 2010 kan worden gehaald met de reeds
gesubsidieerde projecten.

In februari 2007 nam de Nederlandse regering een besluit over een nieuwe
doelstelling voor de vermindering van CO2-emissies: 30% vermindering van CO2 in
2020. Een van de instrumenten om deze doelstelling te bereiken is de wijziging
en verlenging van de bestaande regelingen voor duurzame energie en voor WKK en
de omzetting van de twee regelingen in een nieuwe regeling stimulering duurzame
energie (SDE). Op basis van de MEP zijn al subsidies betaald, wat de totale
uitgaven in het kader van de maatregel op 8 259 miljoen euro brengt. De
maatregel werd op 20 augustus aangemeld voor een goedkeuring onder de
staatssteunregels.

Bron: AgriHolland

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.