Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Hogere CO2-uitstoot glastuinbouw

De glastuinbouw stoot naar verwachting meer kooldioxide (CO2) uit dan voorzien door het kabinet. Oorzaak is de schaalvergroting in de sector, met een toename van het aantal warmtekrachtinstallaties (WKK’s).

Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport over
CO2-emissiehandel. Hield het kabinet tot dusver rekening met een jaarlijkse
uitstoot van 7,2 megaton, volgens de Rekenkamer kan dat oplopen naar 8,4 megaton
of nog hoger.

Dat zet de afspraken in het Verdrag van Kyoto om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen onder druk, aldus de Rekenkamer. Te meer omdat een
groot deel van de sector waarschijnlijk niet meedoet aan de EU-emissiehandel.
Bovendien heeft LNV geen reservemaatregelen getroffen.

De Rekenkamer denkt, op grond van berekeningen van ECN, dat 2 megaton aan
uitstoot door de glastuinbouw onder de EU-emissiehandel komt te vallen. Voor de
helft moeten glastuinders nog emissierechten verwerven. Dat kan eventueel uit
een reservepotje met rechten voor nieuwkomers in het
emissiehandelssysteem.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.