Glas

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Glastuinbouw en VolkerWessels onderzoeken warmtelevering

Het bouwconcern VolkerWessels en organisaties in de glastuinbouw gaan samen de mogelijkheden verkennen om warmte vanuit de glastuinbouw te benutten voor verwarming van omliggende woningen en bedrijfsgebouwen.

Ze hebben hiertoe vrijdag een overeenkomst ondertekend
en gaan investeren in menskracht en kennis om perspectieven, ook voor mogelijke
levering van andere nutsvoorzieningen, in beeld te krijgen en toekomstige kansen
te benutten.

LTO Noord Glaskracht, LLTB en ZLTO, die samenwerken in LTO Glaskracht
Nederland, en VolkerWessels investeren gezamenlijk in een kenniscentrum waar
glastuinders een beroep op kunnen doen. Deze dienstverlening geldt uitsluitend
voor leden van LTO Noord Glaskracht, LLTB en ZLTO. Een van de doelen van de
samenwerking is om projecten te realiseren waarin naast warmte in de toekomst
ook andere nutsvoorzieningen door de glastuinbouw worden geleverd. Het
bouwbedrijf VolkerWessels is bereid risicodragend te investeren in de daartoe
benodigde infrastructuur.

Gezien de ambities van de glastuinbouw en de bouwsector en de noodzakelijke
stappen op gebied van verduurzaming en vergroening van het energiegebruik liggen
er volgens beide partijen kansen om tussen de glastuinbouw en de gebouwde
omgeving een koppeling te maken. Nu liggen er nog veel belemmeringen omdat
‘beide werelden’ onvoldoende op elkaar zijn aangesloten.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.