weblog

‘Nederlands product’

Op wereldwijd niveau zijn er veel economische krachtverhoudingen gaande. Containerprijzen rijzen de pan uit, aan veel producten zijn tekorten, of er missen onderdelen om af te ronden. Dit leidt in diverse landen vervolgens tot onrust in economische situaties, wat op zijn beurt leidt tot spanningen in de macht.

Nederland als handelsnatie is gebaat bij veel en soepele logistieke handelsstromen. Alle distributiehallen die in Nederland uit de grond schieten, bieden een sterke werkgelegenheid. Wat ondertussen leidt tot een tekort aan arbeidskrachten in alle sectoren.

Verandering in verdienmodel

Wel zien we in het verdienmodel van bijvoorbeeld Nederland een verandering ontstaan, met een focus op lokaal geproduceerd volgens de gewenste standaards. Wat is de CO2-footprint, en weet ik waar mijn product geteeld wordt? Dat zijn allemaal zaken die meer en meer mee gaan spelen. De groei van de bevolking, en daardoor meer consumenten binnen handbereik, helpt hier aan mee. We zien dan ook dat bedrijven die zich focussen op directe levering aan consumenten, door huisverkoop of bijvoorbeeld werkfruit, hiermee floreren.

Andere manier van ondernemen

Ook de gangbare teeltbedrijven, in het verleden export-gefocust, zien we meer en meer kiezen voor arbeidsspreiding in rassen en afzetkanalen. Dit vraagt een andere manier van ondernemen. In plaats van voor de markt, met de markt, in overleg met de consument.

De spreiding tussen bedrijven neemt toe, maar de ondernemersvisies worden hierdoor sterker. Dit geeft interessante discussies met veel kansen. Dus de vraag is: wat is uw bedrijfsvisie?

Of registreer je om te kunnen reageren.